Over mij

 

Profiel

Mijn naam is Monique Mol –van Zelst. Ik ben opgegroeid in een watersportbedrijf dat gevestigd was aan een polderweggetje. De vestiging en uitbreiding van dit bedrijf leverde vanaf het begin problemen op omdat de agrarische bestemming dit niet toeliet. In 1991 heb ik de studie sociale geografie afgerond. Daarbij heb ik een bijvak rechten gedaan. In de daarop volgende tijd heb ik bij stedenbouwkundige adviesbureaus bestemmingsplannen Buitengebied opgesteld en mij verder laten scholen in het ruimtelijk bestuursrecht.

 

In 2004 heb ik zelf een adviesbureau opgestart. Het accent lag vanaf het begin op advisering aan burgers en het midden- en kleinbedrijf.

 

Voorts ben ik als extern adviseur werkzaam geweest voor twee gemeenten. In die hoedanigheid heb ik advies gegeven aan colleges van burgemeesters en wethouders over projecten die maatschappelijk en politiek gevoelig lagen. Ik ken de denk- en werkwijze van een ambtelijke organisatie en een gemeentebestuur van binnenuit.

 

Passie

Wandelend genieten van de lijnen in het landschap. Dat is mijn passie. Het traag voorbijtrekkende landschap en de atmosferische omstandigheden geven ruimte voor reflectie. Vooraf moet er goed nagedacht worden over de te lopen route en de obstakels onderweg. Er moet goed geluisterd worden naar de wensen van de medewandelaars. Maar er moet ook rekening gehouden worden met eventuele beperkingen van degenen die meelopen.

 

Het spreekt voor zich dat een wandeling door onbekend terrein besproken wordt met de anderen, zodat er overeenstemming is en zij weten waar zij aan toe zijn. Zo voelt iedereen zich prettig.

 

En zo ga ik ook met uw project om.

 

Visie

Kwaliteit én kostenbeheersing staan voorop. Deskundigen worden ingehuurd op het moment dat het nodig is. Niet eerder, en ook niet later. De aanpak is no-nonsense. Samen met mijn partners kan ik u expertise leveren tegen zeer concurrerende tarieven.

Vergunningprocedures, bezwaar, beroep en hoger beroep kunnen zeer diep ingrijpen in uw leven. Niet alleen financiëel, maar ook mentaal. Daarom hecht ik een groot belang aan een goede relatie tussen cliënt en adviseur. Ik zal voor u als cliënt vanaf het eerste gesprek de tijd nemen om naar u te luisteren en met u mee te denken. U bent welkom voor een eerste gratis gesprek in mijn kantoor, in de raadzaal van het oude gemeentehuis van Varik (max 1 uur). Het spreekt voor zich dat uw privacy wordt gewaarborgd.

Wist u dat?

  • Een bouwvergunning nu omgevingsvergunning heet;
  • Er door verjaring geen vergunning kan ontstaan;
  • Een in werking getreden vergunning niet hetzelfde is als een onherroepelijke vergunning;
  • Er ruime mogelijkheden zijn om af te wijken van het bestemmingsplan;
  • Maar dat dit wel een afweging van belangen inhoudt;
  • Het niet altijd op voorhand duidelijk is of het college bereid is mee te werken;
  • Het onderzoek naar beschermde planten en dieren lang kan duren…
    … en kostbaar kan zijn…
  • U naast een omgevingsvergunning soms ook andere vergunningen nodig hebt