Tarieven

 

Het uurtarief in 2020 voor adviezen van Adviesbureau Mol – van Zelst bedraagt

€ 65,00 exclusief BTW.

 

Voor reiskosten en administratieve werkzaamheden wordt een tarief van €25,00 per uur excl. BTW gehanteerd.

 

Kilometerkosten zijn daarin verdisconteerd.

 

Algemene voorwaarden

Download hier de Algemene voorwaarden.

 

Wist u dat?

Heeft u een stuk grond, en wilt u weten of u daar mag bouwen? Wilt u weten wat u vergunningsvrij mag bouwen? Heeft u een conflict met de gemeente over het gebruik van uw grond of gebouw en de gemeente heeft u een dwangsom opgelegd? Overweegt u om een planschadeclaim in te dienen of wilt u een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep instellen tegen een plan? Wij adviseren u daarbij.